© 2014 Tüm hakları saklıdır. ŞİLE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ( DOSD )
DOSD
Doğayı ve doğada olmayı seven, doğa sporlarına gönül vermiş ve bu sporları aktif olarak yapmaya çalışan kişilerin bir araya gelerek kurduğu oluşumdur. Gönüllülük esasına dayanan bu oluşumun merkezi Şile’dir.
Dernek üyelerinin çoğu, İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde aldıkları eğitimden sonra ”Arama Kurtarma Gönüllüsü” sertifikası sahibi olmuştur.
Doğal afetlerde, kaza ve kurtarma gerektiren tüm hallerde, DOSD gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmayı, Sivil Savunma ve AKUT, GEA gibi sivil toplum örgütlerinde ”arama ve kurtarma” konularında lojistik destek vermeyi hedeflemektedir.
Dernek kurucuları bugüne kadar bir çok gezi, toplantı, festival ve doğa sporları organizasyonunu başarı ile gerçekleştirmişlerdir.
NEDEN KURULDUK ?
Doğa sporlarını geniş kitlelere yaymak, bu sporların sağlıklı bir biçimde ve doğaya zarar vermeden yapılmalarını sağlamak, çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, derneğin ana amacıdır.
Bu amaç doğrultusunda DOSD; doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık, mağaracılık, su sporları, hava sporları, kış sporları, kanyoning, off-road, karavancılık, motosiklet, bisiklet, telsizcilik, fotoğrafçılık, GPS ve elektronik haritalar gibi alanlarda etkinlikler düzenleyecektir.
DOSD, çevreye duyarlılık konusundaki evrensel değerleri geliştirerek ve bu doğrultuda araştırmalar yaparak, toplum yararına düzenleyeceği aktiviteler ile, topluma fayladı bir dernek olmak için faaliyetlerde bulunacaktır.
NELER YAPACAĞIZ ?
Ülke genelinde doğa sporlarına gönül vermiş, doğanın yaşam alanımız olduğunu bilen ve bu bilinçle hareket eden, sosyal kültürel ve eğitime yönelik faaliyetleriyle katılımcılığı sağlayan, etkileşime açık, çevre ve kültür duyarlılığına sahip bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.
NEDEN ŞİLE ?
Şile ve çevresi, doğal güzelliği ve coğrafi yapısı itibariyle, doğa sporlarına çok elverişli bir ortam sunmaktadır. İstanbul’a yakınlığı, ulaşım kolaylığı avantajları ile bu bölge, doğa sporlarına ilgi duyanların en fazla tercih ettiği yerlerden biridir.
DOSD, çevre bilincini ve doğal güzelliğini koruyarak Şile’yi, doğa sporları merkezi haline getirip, turizmi daha da canlandırarak, ekonomik açıdan fayda sağlamayı hedeflemektedir. Oluşacak bir afet durumunda DOSD, eğitimli üyeleri ve özel donanımlı arazi araçları ile, sivil savunma ekipleriyle birlikte çalışmayı hedeflemektedir.
YÖNETİM KURULU
Mesut Özdemir / Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan Baydemir / Başkan Yardımcısı
Ertuğrul Çoruh / Genel Sekreter
Adil Alkuş / Sayman
Mustafa Kemik / Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Kartal / Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Uray / Yönetim Kurulu Üyesi
DENETLEME KURULU
Aylin Zehra Alkuş
Uğur Kalaycı
Murat Duran
DOSD TÜZÜK

ÜYE KAYIT TALEPNAMESİ